1 Matching Annotations
  1. Jul 2022
    1. a) rezistență mecanică și stabilitate; ... b) securitate la incendiu; ... c) igienă, sănătate și mediu înconjurător; ... d) siguranță și accesibilitate în exploatare; ... e) protecție împotriva zgomotului; ... f) economie de energie și izolare termică; ... g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

      Ordinea cerințelor fundamentale este alta decît cea de pe ștampile