Máy đo khoảng cách has not made any annotations yet.