1 Matching Annotations
  1. Aug 2022
    1. Dispozițiile prevăzute la art. 2, art. 24-27, art. 30, 31 și art. 38 se aplică și drumurilor de utilitate privată, deschise circulației publice.

      Drum privat de utiilitate publica. Cum poate fi declarat un drum privat ca fiind deschis circulatiei publice?