1 Matching Annotations
  1. May 2022
    1. Construcțiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nu pot fi apartamentate

      Nu se pot apartament imobile fără recepția lucrărilor!!!!