3 Matching Annotations
 1. Aug 2022
  1. minimum 5-10 mp pentru un copil antepreșcolar sau preșcolar

   suprafață minimă / copil 5-10m

  1. două căi de acces

   căi de acces

  2. 2.5. Pentru cazurile în care tema de proiectare nu se poate încadra în anumite prevederi ale prezentului normativ, investitorul sau proiectantul va prezenta fundamentarea noii propuneri, în vederea obținerii tuturor avizelor din partea autorităților.

   Dacă tema nu poate respecta prevederile NP, putem încerca fundamentarea pentru avize