1 Matching Annotations
  1. Apr 2022
    1. La parterul clădirilor de locuit sau structuri similare conform documentației cadastrale cum sunt demisolul, parterul înalt sau mezaninul

      Funcțiuni permise la parter și demisol în clădirile de locuit