1 Matching Annotations
  1. Mar 2022
    1. Art.2 Se interzice autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Sectoarelor 1-6 si institutiilor publice de sub autoritatea acestora sa emita avize sau autorizatii fara respectarea prevederilor prezentei hotarari.

      Sectoarele nu pot autoriza rulote cu mincare pe arterele principale