1 Matching Annotations
  1. Jul 2022
    1. să permită întocmirea documentației tehnice pentru autorizația de construire, fără elaborarea unei documentații de urbanism, în situația construirii pe o parcelă în cadrul unui front preexistent, în care clădirile de pe parcelele adiacente au același regim de înălțime cu cel solicitat.

      Dacă pe terenurile adiacente au fost autorizate prin PUZ imobile mai înalte , se poate autoriza direct și între ele fără PUZ