1 Matching Annotations
  1. Mar 2022
    1. suprapunerea imobilelor afectate de expropriere cu coridorul de expropriere, potrivit Normei metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

      Nu ar trebui ca după PUZ, terenurile să aibă introduse în CF suprapunerile privind exproprierea?