1 Matching Annotations
  1. Sep 2022
    1. Astfel, s-a reținut că instanța de judecată nu se poate substitui unei autorități administrative în analiza cererii făcute și nici să considere cererea ca îndeplinind condițiile prevăzute de lege doar prin raportare la avizul pozitiv ale unei comisii de specialitate, urmând ca autoritatea locală să nu mai poate refuza nemotivat aprobarea documentației PUD și să o analizeze pe fond, din prisma legalității acesteia.

      Instanța stabilește că doar CL poate aproba sau respinge un PUD