1 Matching Annotations
  1. May 2022
    1. Încetarea destinației de folosință comună pentru părțile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî cu acordul tuturor coproprietarilor și presupune parcurgerea următoarelor etape:

      Încetarea de folosință comună a părților comune - acordul tuturor coproprietarilor.