3 Matching Annotations
 1. Mar 2022
  1. شما مدير هيچکس نيستيد! هيچ تيمي مستقيم زير نظر شما نيست! صرفا هماهنگي ميکنيد بين تيم ها! توافق نظر بين همه اعضا! شما مدير محصول هستيد!!!!

   هر کدام از زير مجموعه (فيچر هاي بزرگ) خودش يک تيم محصول داره!

  2. مدير محصول ، نقش ميان واحدي هست UX BIZ TECH

  1. نرم‌افزارهای نقشه‌ی راه مانند Aha! ،ProductPlan  و Roadmunk  ابزارهای بسیار حرفه‌ای در این زمینه هستند که امکان ساخت نقشه‌های محصول جذاب برای تیم‌های مختلف را فراهم می‌کنند. همچنین با استفاده از این ابزارها و نرم افزار ها می‌توان نقشه‌ی مسیر انفرادی برای هر یک از اعضای گروه تولید درست کرد و سپس برای رسیدن به یک چشم‌انداز و هدف کامل همه‌ی آن‌ها را با یکدیگر همسان سازی کرد. در آخر بعد از انتخاب بهترین ابزار می‌توان ساخت نقشه‌ی راه را آغاز کرد.

   بهترين نرم افزار هاي تهيه نقشه راه محصول ، با پاورپوينت و اکسل هم ميشه البته