1 Matching Annotations
  1. May 2021
    1. orchitis

      Orchitis of orchiditis is een ontsteking van de testes. Orchitis wordt veelal veroorzaakt door SOA's als chlamydia en gonorroe. Bij het doormaken van de bof door jongens vanaf de puberteit is orchitis een veel geziene complicatie.