3 Matching Annotations
  1. May 2020
    1. Un convertor BUN spre FOARTE BUN din multe puncte de vedere, dar din păcate fișierul DOCX rezultat NU poate fi paginat după cum vreau eu (ORICÂT m-am chinuit NU am reușit să formatez pagina la A4 și marginile la „normal”=2,5 cm)

    1. Un convertor BUN spre FOARTE BUN din multe puncte de vedere, dar din păcate fișierul DOCX rezultat NU poate fi paginat după cum vreau eu (ORICÂT m-am chinuit NU am reușit să formatez pagina la A4 și marginile la „normal”=2,5 cm)

  2. Apr 2020