5 Matching Annotations
 1. Mar 2024
  1. "Han bar på hemmeligheder, der var tungere end sten."
  2. "Hendes smil var som solen, der brød igennem skyerne efter en lang periode med regn."
  3. "Hun bar sin sorg som en tung byrde på sine skuldre."
  4. "Jeg dansede med dig i mine drømme, men da jeg vågnede, var jeg alene på gulvet."
  5. "Tiden var en strøm, og vi var små træstykker, der flød med."

  Tags

  Annotators