1 Matching Annotations
  1. Jan 2021
    1. De meeste ongevallen worden door menselijk falen veroorzaakt en kunnen dus vermeden worden. 2.4.5 Apparatuuralarmering Bloedlekdetector: membraanlek; vuile detector; hemolyse als gevolg van: te hoge dialysaattemperatuur; hardwatersyndroom; koperintoxicatie; bloedtransfusie; medicamenteus; dialyse met water (concentraat op). Alarm voor hoge veneuze druk: veneuze lijn geknikt; positie naald niet goed, door het vat heen; stolling in de naald of de bloedlijnen; arm te sterk gebogen; vaatspasme; trombosering van de vene; onjuiste instelling van het alarm; limieten. Alarm voor lage veneuze druk: lucht in het extracorporele circuit; membraanruptuur; lekkage in de bloedlijnen; arteriële naald zuigt vacuüm; tensiedaling; arteriële lijn afgeknikt; bloedpomp staat stil; veneuze bloedlijn is van de naald losgeraakt; veneuze naald is uit het vat gegaan; onjuiste instelling van het alarm; begrenzing; filter van drukmeterlijn is nat. Alarm voor arteriële druk: bloedpomp staat te snel afgesteld; arteriële drukmeting niet goed aangesloten; infuus via arterieel druksysteem; drukmeetsysteem foutief afgesteld; hoge druk in het vat; bloeddrukdaling; arteriële bloedlijn afgeknikt; insufficiëntie van de shunt door: trombose; stenose; hematoom; infectie; positie naald of katheter niet goed; arteriële pool scribner afgeknikt of gestold; vaatspasme; ernstige hypotensie. Geleidbaarheidsmeter: temperatuur dialysaat te laag; concentraattank leeg; temperatuurunit van de machine defect; mengsysteem defect; onjuiste instelling. Luchtbeldetector: schuim in de luchtvanger (bij platzuigen pompsegment of slechte aanvoer); lek in de bloedslangen voor de bloedpomp; losraken van de arteriële lijn; uit het vat gaan van de arteriële naald; verkeerde positie van de luchtvanger in de houder; defect van de luchtbeldetector; afsluiten met lucht; infuus doorgeschoten; onjuiste instelling. Temperatuurmonitor: dialysaatflow is veranderd; onjuiste instelling; defecte thermostaat; defect verwarmingssysteem; stroomuitval; te veel lucht in het dialysaat. Stroomuitvalalarm: zekering doorgebrand; kortsluiting; overschakeling op noodaggregaat. Ultrafiltratiedrukalarm: te hoge ultrafiltratie; te lage ultrafiltratiedruk bij een highfluxnier (positieve TMP); altijd enige ultrafiltratie aanhouden om backfiltration te voorkomen.

      Meest ongevallen tijdens dialyse m.b.t. machine en lijnen