1 Matching Annotations
  1. Feb 2015
    1. Forbudet må bort. Regulering må til. Når det skjer,og bare når det skjer vil vi "vinne" "krigen mot narkotika". Fordi krigen mot narkotika er egentlig et spørsmål til staten: Vil vi styre dette,eller la "kriminelle" styre dette? Hva er best for folket? En regulering som innebærer aldersgrenser og kvalitetssikring er klart det beste for folket. Nå er det bare opp til folket å se det selv om de ikke røyker weed eller setter sprøyter.

      Good luck.