1 Matching Annotations
  1. Nov 2016
    1. Les victòries de Trump als estats inconstants (els ‘swing states’) no han estat per gran diferència, però el sistema majoritari dóna tots els delegats al vencedor. D’aquesta manera, i quan encara no se saben els resultats definitius escrutats, Clinton podria haver guanyat en vots (el vot popular) però haver perdut en delegats. Als Estats Units, els delegats que atorga cada estat són els que escullen el president.