1 Matching Annotations
  1. Sep 2020
    1. Interestingly, global cessation of dreaming has been associated with damage to either frontal or parietal cortex [85].

      İlginç bir şekilde, rüyanın küresel olarak kesilmesi, frontal veya parietal korteksin hasarıyla ilişkilendirilmiştir.