2 Matching Annotations
 1. Jul 2023
  1. GTV prescription was commonly 52.5 Gyin 15 fractions

   Sarcoma metastásico o irresecable RT hipofraccionada: GTV 52.5 Gy en 15 fx --> CTV 45 Gy en 15 fx GTV 45Gy en 15 fx --> CTV 37.5 Gy en 15 fx

  2. 5 Gy in 15 fractions (59% ≥45 Gy)

   Sarcoma metastásico o irresecable RT hipofraccionada: 45Gy en 15 fx