3 Matching Annotations
 1. Nov 2023
  1. Calderys Taicast F60 là một loại bê tông chịu lửa chịu nhiệt 1700 độ C chứa hàm lượng AI2O3 cao nhôm 60%, SiO2 30% có khả năng chịu axit, bazơ, trung tính.

   Bê tông chịu lửa 1700 độ C Calderys Taicast F60

  1. Calderys Taicast F56 chứa hàm lượng cao nhôm 50% là bê tông chịu lửa chịu nhiệt 1500 độ C có khả năng chịu axit, bazơ, trung tính dùng trong các nhà máy lò.

   Bê tông chịu lửa chịu nhiệt 1500 độ C Calderys Taicast F56

 2. Oct 2022