1 Matching Annotations
 1. Nov 2019
  1. En stöld som avtäcks är aldrig ett misslyckande. Den är en varsamt inslagen gåva från författaren till läsaren.

   Han kan ju tänka på Bowie.

   Bowie läste, lyssnade, såg och upplevde kopiöst; han inspirerades, informerade, och skapade ny konst genom den gamla.

   Men: han stal aldrig.

   Att stjäla är annat än att ta. Att stjäla är illegalt.

   Det finns skäl till att stöld är illegalt.

   Jag tror inte att Kristofer Andersson har förstått lagens existensberättigande.