2 Matching Annotations
 1. Jan 2021
  1. De ernst van de anemie neemt progressief toe naarmate de creatinineklaring afneemt

   Anemie en creatinineklaring

  2. De mate van de nierinsufficiëntie bepaalt de ernst van de anemie.

   Anemie