7 Matching Annotations
  1. Sep 2022
    1. Súng bắn keo còn còn được gọi là súng bơm keo, máy bắn keo silicon, súng bắn keo silicon là một thiết bị dụng cụ hỗ trợ chứa keo silicon để bắn/bơm với liều lượng vừa đủ. Súng bắn keo hoạt động theo cách độc lập bằng cách nhấn cò, lực đẩy dồn keo silicon ra ngoài với một liều lượng vừa để trám trét các mối nối, khe hở.
  2. May 2020