1 Matching Annotations
  1. Oct 2020
    1. klaring van middelmoleculen plaatsvindt

      Klaring is snelheid waarmee een bepaalde stof door het lichaam uit het bloed wordt verwijderd.