1 Matching Annotations
  1. Sep 2018
    1. «Gated community» utenfor Durban i KwaZulu-Natal-provinsen i Sør-Afrika. Parker, golfbaner og andre fritidstilbud gjør at innbyggerne her kan leve atskilt fra resten av samfunnet bak høye murer med elektrisk gjerde på toppen, godt beskyttet av sikkerhetsvakte