6 Matching Annotations
  1. Dec 2023
    1. Dat je als individu nooit te klein bent om een verschil te maken, bewijst ecoloog en filmmaker John D. Liu. Al ruim dertig jaar draagt hij overal ter wereld bij aan het herstel van zwaar gedegradeerde landschappen. Ook richtte hij Ecosystem Restoration Camps op: een groeiende beweging van ruim 20.000 mensen die op zes continenten tientallen gebieden regenereren.
  2. Aug 2023
    1. I propose a six pillar strategy besides the fight against CO2, frontloading climate action based on massive Nature based Solutions (NbS) implemented by everyone, everywhere as fast as possible:

      Rob 6-pillar strategy