1 Matching Annotations
  1. Nov 2019
    1. Fajny TR, świetnie oddaje klimat pierwszego zetknięcia się z grzybami. Przypomina mi trochę moje początki; pierwszy trip był w 100% pozytywny, drugi to właśnie bad trip na tych samych zasadach, co u ciebie (zobaczenie siebie i swojego życia w boleśnie negatywnym świetle).

      Hypothesis: Badtrip content is not random. Usually very personal.