1 Matching Annotations
  1. Sep 2020
    1. If the Web is governed by a single corporation, it will start looking like that corporation’s vision of the Web, ultimately limiting its own potential. Trading short term gain on new shiny features for long term vision.

      Door het web open te houden is er op lange termijn meer mogelijk. De beperkende factor wordt anders de visie van de eigenaar en de korte termijn eisen van aandeelhouders en trendwatchers.