1 Matching Annotations
  1. Mar 2024
    1. Dette undervisningsforløb kan tilpasses efter behov og kan eventuelt udvides med yderligereaktiviteter eller supplerende tekster. Det er vigtigt at skabe en åben og støttende atmosfære, hvoreleverne føler sig trygge ved at dele deres tanker og refleksioner omkring teksten

    Tags

    Annotators