1 Matching Annotations
  1. Apr 2020
    1. Marka Tasarımının Markaya Etkileri Marka tasarımının ne demek olduğunu açıklamak gerekirse; markanın kullanıcının zihninde canlanan, birden fazla yanını göstermeye yarayan bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Bu aslında sadece markalar için geçerli bir durum değildir. Herkesin veya her şeyin, başkalarının gördüğü bir imajı vardır.