3 Matching Annotations
  1. Aug 2017
    1. GS Ngô Bảo Châu nói rằng, với cá nhân ông đó chính là cách tiếp cận vấn đề một cách tích cực. Khi đã có đích đến thì phải nhẫn nại đi đến đích với tính kỹ luật cao
    2. Phải thường xuyên tự đổi mới mình
    3. Để truyền lửa cho người khác, mình cần nói đúng suy nghĩ, tâm can của mình, sự thành thật của mình. Chỉ có sự thành thật của mình mới chinh phục được trái tim và khối óc của người khác

      Thật thâm thúy