1 Matching Annotations
 1. Nov 2015
  1. De angstaanjagende effecten van toenemende mogelijkheden voor surveillance kunnen leiden tot een afname in de vrijheid van expressie en van deelname aan de maatschappij (…) Vergevorderde online-marketingtechnieken die werken met digitale persoonlijke profielen worden nu ingezet om de publieke opinie en politieke verkiezingen te manipuleren. Decentrale applicaties bieden niet alleen de mogelijkheid om deze problemen aan te pakken, maar ook om de democratie te versterken.

   De geciteerde paragraaf:

   The chilling effect of a growing surveillance potential could also decrease expression and participation. The loss of monitorability and control could increase alienantion and also decrease participation. Sophisticated marketing techniques that rely on profiles of individuals are now being used to manipulate public opinion and elections. The potential exists not only for reversing these problems, but for increasing democratization. For instance, with the kinds of systems presented here, multiparty secure election and polling could be conveniently conducted without centralized coordination and with those expressing their views able to show relevant credentials.

   Uit: Chaum, David. 1985. “Security without Identification: Transaction Systems to Make Big Brother Obsolete.” Communications of the ACM 28 (10): 1030–44. doi:10.1145/4372.4373. (pagina 15 van artikel, 1044 van uitgave)