5 Matching Annotations
 1. Oct 2020
  1. Dry pressurized air cabin conditions during the flight or acute exposure to altitude may exacerbate a suppressed immune system

   Uçuş sırasında kuru basınçlı hava kabini koşulları veya yüksek irtifaya akut maruz kalma, bastırılmış bir bağışıklık sistemini şiddetlendirebilir.

  2. Neuromuscular training tend to be less susceptible to negative consequences of long distance traveling compared to high-volume work

   Nöromüsküler eğitim, yüksek hacimli işlere kıyasla uzun mesafeli yolculukların olumsuz sonuçlarına daha az duyarlı olma eğilimindedir.

  3.  Flying reduces oxygen saturation which slows down muscle recovery

   Uçmak oksijen satürasyonunu azaltır ve kas iyileşmesini yavaşlatır

  4. short-haul flights (≤6 h) increase injury risk and impede performance

   kısa mesafeli uçuşlar (≤6 saat) yaralanma riskini artırır ve performansı engeller

 2. Feb 2015