5 Matching Annotations
 1. Oct 2022
  1.  +  Articolul 8Studiile prevăzute la art. 6 şi 7 sunt făcute publice şi constituie documentaţii consultative puse la dispoziţie elaboratorilor de documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului.

   Studiile sînt consultative, nu sînt făcute de cei care fac doc. de urbanism.

  2. La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale de baza (municipiu, oraş, comuna) structurile specializate ale administraţiei publice locale împreună cu instituţiile specializate întocmesc Studiul local al factorilor de risc natural, ce conţine piese scrise şi desenate (harti de risc) cu privire la riscurile naturale existente.

   Hărțile de risc se întocmesc la nivelul de unități administrtiv-teritoriale (municipii, oraș, comună)

 2. Mar 2015
  1. lowRISC is producing fully open hardware systems. From the processor core to the development board, our goal is to create a completely open computing eco-system. Our open-source SoC (System-on-a-Chip) designs will be based on the 64-bit RISC-V instruction set architecture. Volume silicon manufacture is planned as is a low-cost development board. There are more details on our plans in these slides from a recent talk lowRISC is a not-for-profit organisation working closely with the University of Cambridge and the open-source community.
  1. RISC-V: free and open instruction set architecture (ISA). including "rocket chip" cpu reference implementation.