2 Matching Annotations
  1. Apr 2019
    1. En rekommendation kan vara att välja en bank som har samhällsintresset i fokus och inte vinsten som drivkraft.
    2. Svenska skattebetalare har räddat bankerna flera gånger och finns där om det kniper igen. Går det dåligt för banken så vet ägarna att skattebetalarna finns där. Staten tar över, rensar upp och sen säljs banken vidare till nya privata ägare som ordnar nya skandaler och riskerar den finansiella stabiliteten.