12 Matching Annotations
  1. Jun 2019
    1. bv. van lucht naar een absorberende wand, van lucht met hoge temperatuur naar lucht met lagere temperatuur of vice versa)

      In dit filmpje zie je het verschil tussen dag en nacht.

      https://youtu.be/ZgwEAUHpNrs

  2. May 2019