15 Matching Annotations
 1. Dec 2016
  1. mikä tahansa muu sähköisessä muodossa oleva ulkoinen materiaali

   Kurssimateriaalin ei tarvitse olla Mobie Zine -julkaisu, vaan voit linkittää minkä tahansa ulkoisen materiaalin (esim. Flipbook)

  1. kaksivaiheisena

   Kaksivaiheinen kirjautuminen tarkoittaa sitä, että normaalin käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi joudut lisäämään esim. sinulle kirjautumiskohtaisesti lähetetyn koodin kirjautumiskenttään ennen tunnistautumista. Kaksivaiheinen kirjautuminen lisää merkittävästi tiertoturvaa.

 2. Aug 2016
  1. kurssimateriaaliin

   Linkitä mihin tahansa sähköiseen kurssimateriaaliin. Huom! Materiaalin ei tarvitse olla järjestelmän sisäistä (esim. Mobie Zine -julkaisu), vaan se voi olla vaikka ulkoisessa lähteessä sijaitseva PDF-tidosto.

   Jos et hallitse HTML-koodausta, niin tee ao. teksti ja linkki julkaisuun vaikkapa luomalla uusi artikkeli ja kopioimalla kyseinen teksti koodeineen editorikentän tekstitilassa. Poista tämän jälkeen kyseinen artikkeli.

  2. haluamasi nimi

   Kurssin nimen tulee olla lyhyt (3-5 sanaa), jotta se näkyy hyvin myös pieniruutuisilla mobiililaitteilla. Pyri välttämään otsikoissa pitkiä sanoja.

  1. Kun luot kurssia, on järkevää tehdä ensin järjestelmään kurssin rakenne otsikkotasolla, ts. luoda kurssi ja sen alle luvut ja kappaleet niin, että ne sisältävät vain otsikon. Kurssin rakenne näkyy tämän jälkeen kurssisivulla ja sinun on helppo hahmottaa kokonaisuus, sekä siirtyä tuottamaan sisältöä lukuihin ja kappaleisiin.

   Huomaa, että voit muuttaa kurssin sisältöä milloin vain muuttamalla kappaleiden ja lukujen otsikkotekstejä, sisältöjä ja järjestystä.

  1. lisäominaisuus

   Ominaisuutta ei ole asetettu vakiona Mobie Zine -järjestelmään. Jos ominaisuudella on käyttöä organisaatiossasi, niin ota yhteyttä Mobie -tukipalveluun.

  1. ku­van ra­jaus

   Artikkelikuva rajataan aina sekä pysty-, että vaakasuunnassa keskeltä alkaen. Tarkista että näkyvästä artikkelikuvasta ei leikkaudu pois mitää tärkeää ja korjaa tarvittaessa alkuperäisen kuvan rajausta.

  2. pää­kir­joi­tus, ar­tik­ke­li tai kuva-ar­tik­ke­li

   "Artikkeli" on yleisin artikkelityyppi. "Pääkirjoitus" on aina kaksipalstainen ja siinä on yksi pystykuva oikeassa reunassa. Älä sisää siihen muita kuvia! "Kuva-artikkeliin" voit lisätä kokosivun kuvia, joiden koko vastaa etusivun kuvaa 1062 x 1495 px. Voit lisätä kuva-artikkeliin niin monta kuvaa peräkkäin kuin haluat. Jokainen kuva näkyy omana sivunaan.

  1. Tal­len­na

   Kun olet tallentanut julkaisun valitse sivun ylälaidan valikosta "Näytä", nähdäksesi luomasi julkaisun. Julkaisu avautuu uuteen selaimen välilehteen, jolloin voit tehdä helposti muutoksia julkaisuun, tai sen asetuksiin siitymällä muokkaustilan ja näyttötilan välillä.

  2. Tee­ma

   Voit tehdä uusia julkaisuteemoja valitsemalla vasemmasta valikosta "Zine" ja "Teemat".

  3. Jul­kai­su­aika

   Julkaisuaika määrittää sen, milloin ao. julkaisu on kaikkien nähtävissä. Voit siis linkittää julkaisun esim. www-sivuillesi jo ennen virallista julkaisua, mutta käyttäjät näkevät sen vasta määrittämänäsi hetkenä. Huomaa että jos olet määrittänyt julkaisuajan, et näe julkaisua itsekkään ennen kuin olet kirjautunut järjestelmään.

  4. X Oy:n asi­a­kas­jul­kai­su

   Huom! Älä tee liian pitkiä otsikkotekstejä, sillä ne eivät välttämättä näy hyvin pienillä mobiililaitteilla. Vältä otsikoissa myös hyvin pitkiä sanoja. Älä myöskään käytä otsikoissa tai väliotsikoissa koskaan versaalitekstiä.

 3. Jul 2016
  1. Minna Canth

   Opiskelijat voivat kirjoittaa yhteisöllisesti omia kommenttejaan ao. tehtävärastista ja sen sisällöstä (tässä tapauksessa Minna Canthista).

  1. Juhani Aho (1861-1921)

   Juhani Ahon muistolaatta sijaitsee Kuopio Lyseon Kauppakadun puoleisella seinällä.

  1. Et voi myöskään linkittää sivuille salasanasuojattua videomateriaalia

   Huomaa, että et voi linkittää sivuillesi salasanasuojattua videomateriaalia YouTubesta tai Vimeosta! Jos et halua videoidesi näkyvän muille kuin kurssillesi kirjautuneille käyttäjille, niin käytä joko videoiden tallennusta mediakirjastoon, tai Kurssi-TV -palvelua.