33 Matching Annotations
 1. Apr 2019
  1. golflengte

   De golflengte (symbool: λ) van een periodiek verschijnsel is de lengte van een golf. Dat wil zeggen de afstand tussen twee opeenvolgende punten met dezelfde fase, zoals de toppen van een sinusvormige golf.

  2. amplitude.

   De amplitude van een (periodieke) trilling is de grootste afwijking ten opzichte van de evenwichtsstand.

  1. GOLFVERSCHIJNSEL

   Een golf is een zich ruimtelijk voortplantende verandering (verstoring) of trilling van een plaats- en tijdsafhankelijke fysische grootheid.

  1. longitudinale golf

   Een longitudinale golf is een golf waarin de golfbeweging plaatsvindt langs de richting waarin de energie zich verplaatst. Geluid plant zich in lucht en in andere gassen en vloeistoffen voort als een longitudinale golf.

  2. transversale golven

   Een transversale golf is een golf waarin de oscillatie loodrecht staat op de voortplantingsrichting van de energie in de golf

  3. golf snelheid

   De golfsnelheid is een directe relatie tussen de golflengte λ (in m) en de frequentie f (in Hz).

   c = λ / f

  4. golflengte

   De golflengte (symbool: λ --> Landa) van een periodiek verschijnsel is de lengte van een golf. Dat wil zeggen de afstand tussen twee opeenvolgende punten met dezelfde fase, zoals de toppen van een sinusvormige golf.

  5. golfamplitude

   De amplitude van een (periodieke) trilling is de grootste afwijking ten opzichte van de evenwichtsstand.

  6. Frequentie

   Het aantal keer dat een gebeurtenis, zoals een trilling of een golf, zich in een bepaald tijdsbestek voordoet.

  1. frequentie

   Het aantal keer dat een gebeurtenis, zoals een trilling of een golf, zich in een bepaald tijdsbestek voordoet.

  2. COMPRESSIE

   Technieken die vooral in de wereld van digitale audio en video opslag en overdracht gebruikt worden om de benodigde bandbreedte of opslagcapaciteit te beperken. We onderscheiden exact reconstruerende technieken van lossy of verliesgevende technieken.

  1. Nyquist criterium

   Nyquist criterium: een grafische techniek voor het bepalen van de stabiliteit van een dynamisch systeem .

  2. amplitude

   De amplitude van een (periodieke) trilling is de grootste afwijking ten opzichte van de evenwichtsstand

 2. Mar 2019
  1. absorptiecoëfficiënten

   De absorptiecoëfficiënt is een maat voor de hoeveelheid geluid die door het oppervlak van een object niet wordt teruggekaatst als aandeel van de totale hoeveelheid geluid waaraan dat oppervlak is blootgesteld. https://nl.wikipedia.org/wiki/Absorptieco%C3%ABffici%C3%ABnt

  1. INTERFERENTIE

   Interferentie (letterlijk storing) is de samen- of tegenwerking van verscheidene golven op dezelfde tijd en plaats. Er kunnen zich verschillende verschijnselen voordoen, afhankelijk van de frequentie, amplitude en fase van de golven en de eigenschappen van het medium.

  1. resolutie

   Resolutie is in de informatica en in de digitale beeldbewerking een term die wordt gebruikt om het aantal gebruikte pixels op bijvoorbeeld een beeldscherm te beschrijven. Hoe hoger dat aantal, hoe hoger de maximale resolutie van het scherm. Resolutie is eigenlijk het scheidend vermogen van een optisch apparaat.

  1. frequentiespectrum

   Het geluidsspectrum dat het menselijk oor kan horen. Tussen de 20Hz - 20,000Hz

  2. amplitude

   De amplitude van een (periodieke) trilling is de grootste afwijking ten opzichte van de evenwichtsstand