16 Matching Annotations
 1. Nov 2018
  1. not accept the non-commercial (CC BY-NC) variant

   In DOAJ, about 500 k articles with CC-by NC, and another 500 k CC-by NC ND, and abt 250 k CC-by NC SA

  1. Poängen med Plan S är att alla forskningsresultat ska publiceras med Gold Open Access.

   nej, plan S innebär inte bara guld OA, där nämns både OA-plattformar och repos: "The plan does not advocate any particular Open Access business model, although it is clear that some of the current models are not compliant. We therefore invite publishers to switch to publication models that comply with these principles" https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2018/09/cOAlitionS_Preamble.pdf

  2. Dessa organisationer driver sina publikationer utan vinstsyfte men tar ut prenumerationsavgifter för att gå runt

   Och dessa kan med fördel finansieras från annat håll, t ex som forskningsinfrastruktur.

  3. Med Plan S förbjuds forskare att publicera i topptidskrifter så som Nature och Science

   Om inte Nature och Science anpassar sig.

  4. Vi noterar att Curie nyligen varnade för att rovdjurstidskrifter vinner mark

   men underlaget för det påståendet är inte omfattande.

  5. Men vi löser inte problemen genom att abrupt flytta kostnaderna från läsare till författare

   Idag ligger pengarna ofta på en nivå ovanför både läsare och författare då det är lärosäten via biblioteken som betalar prenumerationer och många publiceringsavgifter betalas även centralt.

  6. Ett svenskt exempel är Bibsamkonsortiets beslut om att inte förlänga avtalet med Elsevier

   Det var inte Bibsam-konsortiet som tog beslutet, det var de svenska rektorerna vid svenska HEIs.

  7. Plan S förbjuder även Green Open Access (själv-arkivering) eftersom alla artiklar måste publiceras under en Creative Commons-licens (CC-BY) eller motsvarande licens som ger användaren rätt att nyttja materialet fritt, så länge som man uppger upphovsmannen

   Nej, det stämmer inte. Det går att sätta CC-BY på parallellpublicerat material även om det finns förlag som inte tillåter det.

  8. prenumerationsavgifter för övriga artiklar

   inklusive OA-artiklarna pga paketeringen.

  9. När Plan S implementeras kommer det inte längre att vara tillåtet att publicera i så kallade hybridtidskrifter

   Det kommer vara tillåtet vid en övergångsperiod

  10. Det innebär att forskarna själva betalar publiceringsavgifterna och att artiklarna blir fritt tillgängliga

   När det finns publiceringsavgifter.

  11. I praktiken betyder detta att vi inte kommer att få publicera i 85 procent[2] av alla de tidskrifter som finns idag.

   Om inte plan S sätter press på tidskrifterna att möta upp rekommendationerna.

 2. Oct 2018
  1. De två kvalitetsindikatorer –publiceringar och citeringar samt externa medel –som har använts sedan tidigare bör utvecklas och förbättras så att de bättre speglar forskningens mångfald och olika ämnesområdens egenart.Av budgetpropositionen för 2017 (prop.2016/17:1) framgår att regeringen avser att låta samver-kan med det omgivande samhället i högre grad påverka fördel-ningen av medlen

   de sk kvalitetsindikatorerna bör utvecklas och förbättras, samt samverkan ska införas. Stämmer inte med det förslag som nu ligger från STRUT (181031): "Så länge som den externa finansieringen är dominerande ställer vi oss tveksamma till att dagens basanslag ska omfördelas i konkurrens med hjälp av någon eller några indikatorer t.ex. ett bibliometriskt index eller erhållna externa medel" (s 5 i bilaga 3)

  1. Därför menar vi att samverkan inte kan reduceras till enkla nyckeltal eller indikatorer som grund för ekonomisk tilldelning.

   Inte samverkan. Kan andra delar reduceras till enkla nyckeltal eller indikatorer som grund för ekonomisk tilldelning?

 3. Aug 2018
  1. Open access contributions must satisfy two conditions:The author(s) and right holder(s) of such contributions grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship (community standards, will continue to provide the mechanism for enforcement of proper attribution and responsible use of the published work, as they do now), as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use.

   How would this paragraph correspond to creative commons licenses? My interpretation is that a cc-by sa nc is possible but not a cc-by nd?

  1. Open Access journals

   Would the definition here be "all content in the journal must follow the oa principles set forth by plan s" or "the journal offers oa possibilities". I would guess the former due to the highlighted section below about publication paywalls.