1 Matching Annotations
  1. May 2019
    1. OGG

      Ogg is een open standaard voor een vrij formaat dat gebruikt wordt om multimedia te omvatten. De standaard wordt niet beperkt door softwarepatenten en is ontworpen voor efficiënte streaming en bewerking. Het formaat wordt onderhouden door de Xiph.Org Foundation.