40 Matching Annotations
 1. Apr 2019
  1. grondtoon

   Laagste toon voortgebracht door een trillingsbron, bijvoorbeeld een muziekinstrument, stem of bromvlieg

  2. harmonischen

   Gevolgen De belangrijkste gevolgen van harmonische vervorming zijn:

   • In apparatuur ontstaat extra energieverlies. Dit leidt tot de ontwikkeling van warmte waardoor de levensduur van apparatuur (mogelijk) gereduceerd wordt;
   • De normale werking van apparaten kan verstoord raken;
   • Er kunnen trillingen ontstaan (in bijvoorbeeld transformatoren). Gevolg hiervan is dat de transformator meer hoorbaar geluid gaat produceren.
  1. infrasoon

   De term infrasoon komt van het Latijn: infra [onder] en sonus [geluid], dus "beneden het geluid".

  2. ultrasoon

   Het ultrasone geluidsgebied begint vanaf ongeveer 20.000 hertz (20 kHz) en loopt tot 800 miljoen hertz (800 MHz).

  3. amplitude.
  4. °Celsius

   Celsius is een temperatuurschaal vernoemd naar de Zweedse astronoom Anders Celsius, die deze schaal voor het eerst voorstelde in 1742. De celsiusschaal is gedefinieerd met de volgende twee ijkpunten: De temperatuur waarbij water bevriest bij een luchtdruk van 1 bar is gedefinieerd als 0°C

  1. mp3

   Moving Picture Experts Group-1 Layer 3 (MPEG-1 Layer 3)

  2. WAVE-bestand

   een Microsoft- en IBM-standaard voor het bewaren van audio op pc's

  3. au
   • Een dataformaat geassocieerd met Sun Microsystems

   • AU-bestanden zijn klein en hebben een slechte geluidskwaliteit.

  1. signaalniveau onderverdeeld in discrete niveaus en elk niveau wordt op een digitale wijze voorgesteld.

   De signaalniveaus worden gekwantiseerd, dat wil zeggen verdeeld in discrete stapjes.

  1. Graham Bell

   Alexander Graham Bell was een Schots-Amerikaans uitvinder, autodidact en de oprichter van de telefoonmaatschappij Bell, die uitgroeide tot de American Telephone and Telegraph Company (AT&T). Bell werd geboren in Schotland, maar emigreerde naar Canada en daarvandaan naar de Verenigde Staten.

  1. 1 .1 .2    PERIODIEKE  GOLVEN

   Golf waarbij een stoorsignaal zichzelf herhaalt met gelijke tijdsintervallen op elk punt in de ruimte en met gelijke ruimte-intervallen op elk moment van de tijd