142 Matching Annotations
 1. Jun 2023
  1. spinner-small

   این spinner-small اگر true باشه یعنی اینکه کوچیک بشه

  2. spinner-variant

   این spinner-variant برای تعیین کردن اینکه ظاهرش چی باشخ که میتونه success و warning و danger و primary باشه

  1. scrollable

   اگر میخواهی که modal به صورت scroll در بیاد باید این را بذاری

  2. hide-header-close

   برای پاک کردن اون دکمه ضربدر

 2. May 2023
  1. You can specify the button's type by setting the prop type to 'button', 'submit' or 'reset'

   یک دکمه میتونه type های مختلفی داشته باشه : button submit reset

  2. Variant link w

   برای وقتی که فقط می خوای به عنوان Link بذاری از variant به نام link باید استفاده کنی

  1. header-tag="header"

   می تونی slot کنترل کنی

  2. style="max-width: 20rem;"

   چقد خوب که کنترلش می کنه

  3. overlay

   رو عکس میشه نوشت

  4. <b-card-img>.

   این <b-card-img> اینم یه component دیگس که برای عکس به کار می رود.

  5. img-top

   برای وقتی که می خوایم img بالا باشد img-top img-bottom img-left img-right

  6. .card-link class

   استایل برای لینک است

  7. <b-card-text>

   برای متن کارد از b-card-text است. من دیدم که چنتا b-card-text می تونیم بذاریم

  8. Card titles are adding via the title prop

   با title میتونی عنوان card را تعیین کنی

  9. no-body

   با no-body میتونی تعیین کنی که body نداشته باشه اگر no-body را true کنی دیگه title و sub-title دیگه کاری نکنه.

  10. img-src="http

   برای تعیین کردن source برای img است. برای alt گداشتن برای img

  11. <b-card> has no fixed width to start

   این برای هندل کردن width است نیازی به دیتا اول نیس مچ پیدا می کنه با parent

  1. delay

   با این delay میشه تعیین کرد که چقد بعدش نشون داده بشه

  2. Twelve op

   برای نشان دادن جایگاه position که از یه چیزی به نام placement استفاده می کند

  3. The target element m

   اون المان target در متن باید حتما قبل از خود Tooltip باشه

  4. A strin

   باید IDاون المانی که میخوای کاربر با اوردن موس روش نشون بده را اینجا بدی

  5. The targ

   این target در واقع المانی است که مقدار داخل اون در واقع id اون المانی که می خوای trigger بشه را نشون میده

  6. Tooltip

   برای المان هایی که disable هستند وقتی روی wrapper میری نشون داده می شود

  7. Triggering t

   اون element که hidden است را اصلا tooltip براشون کار نمی کنه

  8. b-t

   برای اضافه کردن Tooltip به کار می رود. بهش popover هم می گویند.

  1. rows

   از این prop که برای تعیین تعداد ردیف اول کار که به کاربر میخواد نشون بده به کار می رود.

   اون max-rows برای این است که وقتی اون را میکشی پایین تا چه حد باز شود.

  2. no-resize

   با استفاده از این prop میشه تعیین کرد که resize نشود

  3. size

   می تونه سایز های مختلفی داشته باشه

  4. multi-line text

   برای multi-line ها است و میشه چند خط چیز نوشت و تازه قابلیت Auto-height داره

 3. Apr 2023
  1. Auto

   می تونی تعیین کنی که خود alert به صورت زمانی بره یا نره

  2. Fading

   با استفاده از fade میشه تعیین کرد که به آرومی بره یا به آرومی بیاد

  3. dismissi

   با استفده از dismissible میشه تعیین کرد که یک alert بره یا نه

  4. show

   با استفاده از show میشه تعیین کرد که نشون داده میشه

  1. spinne

   می تونی از نوع spinner باشه

  2. opaci

   مقدار شفافیت را تعیین می کنه

  3. varian

   با این variant می تونی تعیین کنی این blur شذنش از چه نوعی باشه

  1. cha

   دقت شود که اصلا چیزی به نام @click نداریم

  2. Individual

   برای قسمت style

  3. Use the

   برای size

  4. nline a

   اینم برای قسمت inline و stack

  5. val

   اینم value و disabled و text است که خودت میدونی این سه تا به چه دردی می خوره

  6. options: [

   اینم خود options است که توش text و value است

  7. :options="options"

   برای قسمت options است که میشه چنتا checkbox را تعیین کرد

  8. v-mo

   v-model اینجا گذاشت

  9. value=

   با این value و uncheck-value میشه تعیین کرد که وقتی کاربر چک میزنه چی برگردونه و وقتی uncheck میشه چیا برگردونه

  1. button

   اگر بیای prop buttons را بیای true کنی بجای اینکه به صورت radio button باشه به صورت button در میاد و حالا می تونی با button-variant بیای استایل این دکمه ها را تعیین کنی.(البته این style ها برای دکمه تعیین می شود و برای radiobutton تعیین نمی شود)

  2. Use the s

   برای تعیین size این radio buttons ها به کار می رود.

  3. By default <b

   به صورت پیش فرض این radio group ها در یک خط چا\ می شوند ولی با استفاده از stacked می شود تعیین کنیم بر روی هر خط چاپ شوند.

   1. ما با استفاده از b-form-radio-group می تونیم بیایم و با استافده از options این کار را هندل کنیم (این options یک آرایه ای از object است)
   2. یا با استفاده از b-form-radio به صورت دستی بیای این کار را handle کنی. یعنی برای هر option یک اپشن بذاریم
  4. Radio gr

   این همون array که بهش میگن options

  5. اینم اون ارایه ای که باید بسازی. به صورت text و value است

  6. v-model="

   خیلی نرفتم تو این v-model

 4. Mar 2023
  1. ile - Will b

   فک می کنم موقعی که file را میندازیم

  2. By adding t

   برای Directory

  3. Dra

   بحث Drag و Drop را اینجا میشه تعیین کرد که باشه یا نباشه

  4. Lim

   فایل type های را میتونی محدود کنی

  5. browse-text

   اسمی که روی دکمه انتخاب است

  6. ingl

   تک فایله به صورت Default است

  1. <b-form-invalid-feedbac

   خیلی جالبته که از این میشه برای feedback استفاده کرد

  1. Ro

   برای قسمت Rounding برای ایکون ها. مقدار گردشدگی را میشه تعیین کرد.

  2. Lin

   اگر اون عکسه به صورت link باشه

  3. Butto

   اون عکسه میتونه به صورت button باشه

  4. Squ

   حالت square برای قسمت image

  5. Siz

   در مورد size اون پروفایل

  6. Text

   اگر می خواهی جای اون عکسه از text استفاده کنی

  7. Image

   در مورد قسمت image اگرمیخوای جای اون عکسه عکس بذاری: حتما حواست باشه برای عکس دلخواهت اون src قرار بدی. عکس باید aspect ratio به صورت 1:1 باشد. می تونی icon و text قرار بدی.

  8. Ico

   اگر میخوای تو اون قسمت عکسش از icon استفاده کنی

  9. Variant co

   استفاده کردن variant

  10. <b-list-gro

   جالبه میتونه داخل B-List-group ازش استفاده کنه

  11. <b-avatar

   اگر src بذاری میره عکسی که source براش تعیین کردی را ورمیداره میراه

  12. <b-avatar>

   اگر هیچ text و src نداشته باشه یک عکس profile ساده نشون میده

  13. <b-avatar variant="p

   می تونه فقط به صورت یک text باشه جالبه همین text اومده روی عکس profile

 5. Feb 2023
  1. append s

   با این slot میتونی قسمت دلخواهتا برای اضافه تعیین کنی

  2. In

   خیلی راحت میشه چنتا دکمه یا Label را بهم چسبوند

  1. button-variant

   برای تعیین نوع اون رنگ به کار میره و خیلی جالبه

  2. locales

   با تعیین کردن نوع local میتونی نوع تقویمی که انتخاب کردی را بزنی. جالبه فارسی خیلی خوب handle می کنه.

  3. button-only pr

   این prop برای تعیین اینکه بتونی اون متن داخل فیلد را عوض کنی و فقط با زدن اون دکمه اون modal باز بشه

  4. size p

   این prop برای تعیین size اون دکمه به کار می رود.

  5. hidden

   موقع بسته شدن پنجره اطلاعات

  6. input

   موقع ورود اطلاعات

 6. Jan 2023
  1. modal-

   این برای تعیین کردن class های headerو footer و body-class است

  2. v-b-modal.my-modal

   یکی از اولین روشا برای باز و بسته کردن BModal اینکه با استافده از v-b-modal و دادن id به اون میتونی اون modal را نشونش بدی. ** دقت داشته باش که این v-b-modal یه directive است و تو میتونی با = بهش بدی.

  3. this.$bvModal.show() and this.$bvModal.hide()

   دومین روش برای باز و بسته کردن BModal اینه که بیای و با استفاده از this.$bvModal.show(id) this.$bvModal.hide(id)

 7. Nov 2022
  1. unc

   این برای تعیین کردن unchecked که کی میتونه uncheck باشه. همون کاره value را میکنه فقط value برای check این unchecked-value برای uncheck کردن

  2. For c

   این المانی است که به عنوان true و false به کار می رود. میتونه checkbox باشه و یا میتونه switch کار کنه.

  1. trig

   انواع مختلف trigger که میتونی ست کنی از کلیک hover های مختلف

  2. ault

   این slot برای قسمت default به کار می رود.

  3. tit

   این slotبرای قسمت title به کار می رود

  4. #title>

   این title هم میتونه prop بهش بدی و یا اینکه به صورت slot بدی و حالا خودت بعدا از طریق یه template اینا handle کنی

  5. Th

   این همون کار tooltip برای دکمه و text ایفا می کنه همون چیزی که مجیدی برای قسمت تنیظیمات Novin Choob درست کرده

  6. place

   این در واقع برای hanle کردن این که اون popover در کجا قرار بگیره. به صورت پیش فرض راست است

  7. The t

   با تعیین کردن این target عملا داری براش یه id و یا ref تعیین کنیو اینجوری تو میتونی بعدا نشون بدی یا مخفیش کنی

  8. <b-b

   دو جور میشه اینا نشان داد و به صورت عادی وقتی میری روی button که id اون همون target المان popover است را میاره.

   یا با عوض کردن prop به نام show.sync

  1. Small an

   ببین این طوریه که برای اینه که تو بیای و یه حالت قاب مانندی بذاری و تووش نوشته خودتا بذاری.

  1. Li

   این برای درست کردن یه لیست شماره دار یا غیر شماره دار است. حتی میتونه به عنوان راهکاری برای نمایش اطلاعات باشه.

   مجیدی برای اون قسمت تنظیمات برای لیست کردن انواع آپشن ها مثل copy و paste و غیره استفاده کرد.

  1. Use

   این کص کش یه ذره prop اضافه کرده به link و حالا به عنوان component جدید استفاده کنیم.

  2. If

   اگر از nuxt استفاده کردی این بجای <router-link> از <nuxt-link> باید استفاده کنی

  3. By

   اگر یه prop به نام href بهش بدی میشه تگ a و اگه prop به نام to بهش بدی میشه <router-link>

  1. De

   تعیین کردن اون گرداننده چطوری باشه

  2. <b-

   این تگ b-overlay باید به صورت یه container قرار بگیره و عناصر دیگر داخل این باشند.

  3. The

   با این prop به نام show میتونی تعیین کنی که ایا این loading بیاد یا نه

  4. <b-ove

   کلا این به درد این میخوره که به کاربر حالی کنی یه چیزی گنگی پیش اومده و سیستم در حال busy است

  1. v-model

   با این v-model میشه تعیین کرد که روی کدام tab وایسه

  2. nav-

   تعیین class اون navbar

  3. act

   تعیین class تبی که الان تووش active هستیم.

  4. e act

   تعیین class tabi که active است

  5. input

   این event برای وقتی است که تو میخوای وفتی از یه tab رفتی تو یه tab دیگه این رویداد صدا زده شود

  6. Have

   vertical کردن این b-tab

  7. V

   موقعیت header tab بجای بالا میاد یایین

  8. To

   با alignment میتونی بیاریشون وسط

  9. For eq

   اگر بخوای کل اون header tab را بگیره میتونی از justify استفاده کنی ولی دیگه برخلاف full همه تب ها به یک اندازه هستند

  10. To p

   اگر بخوای کل اون header tab را بگیره میتونی از full استفاده کنی و حالا اون tab که title بیشتری داره خود به خود عرض بیشتری میگیره.

  11. div

   فک کنم خیلی بخوایم از b-card داخل b-tabاستفاده کنیم

  12. Tab

   میگه اگر خواستی این b-tabs را داخل card بزاری خیلی راحت میتونی این کار را انجام بدی چون خود bootstrap قبلا فکر این کار بوده. کافیه یه b-card بزاری و یه no-body بزاری و حالا بیای و b-tabs و b-tab بزاری. به مثال دقت کن حتما بایدnobody بزاری

  13. ip:

   میگه اگر به صورت Dynamic یعنی با استفاده از for اینا خواستی این کار را انجام بدی حتما باید یه key برای b-tab درست کرده باشی. در ضمن میتونی از v-if برای هندل کردن بیشتر در b-tab استفاده کنی.

  14. <b-tabs

   اولش یع b-tabs باید بزنی بعد برای هر tab باید یه b-tab بزنی

  1. Va

   میشه برای header و body و footer قشنگ برای هر هر background و text از variant استفاده کرد

  2. i

   میشه تعیین کرد اندازه Modal چی باشه

  3. Vert

   با این prop دیگه وسط باز میشه

  4. utton-size

   تعیین اندازه button ها در footer

  5. c

   برای بسته شدنش

  6. h

   برای hide کردن اون modal

  7. Pr

   با این bvModalEvent.preventDefault() میشه از بسته شدن جلوگیری کرد

  8. c

   این emit برای cancel

  9. o

   این emitبرای ok

  10. ou

   تعیین slotهای مختلف برای header و footer و قسمت title دقت داشته باش که اگر بری برای هندل کردن slot برای header اون ضربدر میره و اگر بری برای هندل کردن slot برای footer اون دکمه های تایید و کنسل میره میره

  11. ok

   میشه تعیین کرد که فقط دکمه ok باشه

  12. ok

   تعیین کردن این که دکمه های ok و canel با چه vaianti نشان داده شوند

  13. ok-

   برای تعیین کردن title های مختلف برای ok و cancel

  14. no

   برای تعیین کردن اینکه موقع escape زدن اون modal بسته نشه

  15. no

   وقتی بیرون اون پنجره modal میزنه بسته بشه یا نه

  1. Pill

   حالت های دکمه را به صورت pill یا squre می تونی اینجا ببینی

  2. Bl

   حالت block کردنش. که حس میکنم که width را ۱۰۰ قرار میده.

  3. In

   حتی variant های مختلف روی ‌Border

  1. <d

   اینجا دو جور تونست اون b-collapse را بگیره یکی بحث v-b.toggle.collapse یکی بحث v-b.toggle="collapse"

  1. on

   این جا یه مفهومی داره به نام type که خب این میتونه email یا number یا چیزهای مختلفی باشه

 8. Oct 2022
  1. All

   با قراردادن v-if در prop میتونی تعیین کنی که دکمه باشه یا نه

  2. Use the variant prop to generate the various Bootstrap contextual button variants.

   با variant مییتونی انواع button ها را بگیری

  3. <button> element, <a> element, or <router-link> component with the styling of a button

   هم میتونه تگ a و هم routerlink و هم صد البته button درست کنه. اگر href بهش بدی به تگ a تبدی میکنه اگر to بهش بدی به router-link تبدیل میشه

  1. There are several methods that you can employ to toggle

   اینجا میاد چنتا روش برای نشان دادن و یا بستن این BModal میگه