2 Matching Annotations
  1. Sep 2018
    1. Här gör jag en Page note, alltså en 1:a - en sidnotering - som finns med för att jag har gjort en markering i en längre text. Min undring är om FeedbackFruits och Edword har tagit denna e-tjänst eller gjort något liknande bara...

    2. Create a note by selecting some text and clicking the butto

      Här skriver jag "note" alltså en annotering, kommentarer och feedback till studenten.