1 Matching Annotations
  1. Dec 2017
    1. Det talte ord fra forhandlingerne fra den åbne del af møderne i Borgerrepræsentationen er i perioden 1998 - 2013 blevet skrevet ned i referater. Siden 2013 kan debatten følges direkte fra møderne via følgende link: TV fra møderne. Video fra møderne findes i videoarkivet på samme link. 

      Det fremgår af Københavns Kommunes beskrivelse, at man siden 2013 har dokumenteret møder i Borgerrepræsentationen ved hjælp af video samt at der siden da ikke er lavet referater af det talte ord. Den hermed valgte løsning bryder helt basale retningslinjer for tilgængelighed, som forudsætter, at der er lavet et tekst-alternativ, en transkription, af det audiovisuelle materiale: https://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/?showtechniques=121%2C111