8 Matching Annotations
 1. Aug 2023
  1. Helseforetakene kan imidlertid inngå langvarige leieavtaler og andre former for leasing-ordninger når de ikke klarer å finansiere investeringer ved lån.

   En kostbar løsning for samfunnet.

 2. Jun 2023
  1. St. Olavs hospital viser videre til at flere foretak i dag ofte finansierer egenkapitalen med å selge eksisterende bygningsmasse til private aktører og leier dette arealet tilbake før nytt bygg er ferdigstilt.

   Det er helt sykt!

  1. The majority of autistic people who are aware of ABA do not support it, as it violates the UN Convention on the Rights of People With Disabilities (CRPD).

   En påstand jeg tviler på at stemmer. Motstanden mot ABA kommer i utgangspunktet fra en liten, men svært aktiv gruppe.

 3. Apr 2023
  1. Landets største helseforetak har hele 3,2 millioner pasienter og 81.000 ansatte.

   Her menes vel regionalt helseforetak?

  1. Moreover, the urban areas had significantly higher lithium concentrations: 46 percent of the autistic participants in urban areas were exposed to the highest quartile of lithium, whereas only 14 percent of those with autism in rural areas were exposed to the highest level.

   Høyere konsentrasjon av litium i vann i byene.

  2. Compared with children in the lowest quartile of lithium exposure, those in the highest quartile had nearly 50 percent higher odds of autism.

   Høyere konsentrasjon av litium i drikkevann kan øke sjansen for autisme.