2 Matching Annotations
  1. Jun 2022
    1. P.Th. și constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuție, fiind interzisă modificarea prevederilor documentației tehnice - D.T., sub sancțiunea nulității autorizației de construire.

      PT nu poate modifica DT

  2. Apr 2018
    1. caffeine caused a significant decrease of PTH secretion and PTH gene expression. This decrease occurred in parallel with a decrease of the intracellular cAMP level, protein kinase A activity, and ADORA1 gene expression