2 Matching Annotations
 1. Sep 2022
  1. Krótka historia nie tylko samej metody commonplace-book, co także informacje na temat książki Johna Locka (zob. Locke et al. 1706; Locke 1812) oraz dodatkowe informacje, zaczerpnięte z Roberta Darntona (Darnton 2000; zob. też: Darnton 2009). Na końcu są też informacje na temat porównania tej metody i prowadzenia notatek oraz strony przez samego autora, czyli Jeremy'ego Normana.

  2. (Darnton, “Extraordinary Commonplaces,” New York Review of Books 47 (20)[December 21, 2000] 82, 86)

   https://www.nybooks.com/articles/2000/12/21/extraordinary-commonplaces/

   Zob. też: Darnton 2009. (rozdział 10: The Mysteries of Reading)