27 Matching Annotations
 1. Feb 2019
  1. Artigo 12.–Servicios extraordinarios.O persoal alleo á empresa que realice servicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións durante o ano 2018 PENDENTE DE REVISIÓN CO IPC DE 2018.Persoal de cociña: * Xefe de Cociña: 100,60 euros por servicio. * Cociñeiro: 77,98.Persoal de comedor: * Xefe de comedor: 98,74 euros por servicio. * Camareiro: 77,98. * Axudante: 77,98.Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 6,04 euros durante o ano 2018 PENDENTE DE REVISIÓN CO IPC DE 2018.O servicio corrente de restaurante ou limoada será retribuído con 2,44 euros de soldo inicial e tanto por cento corres-pondente garantido de 53,38 euros diarios durante o ano 2018 PENDENTE DE REVISIÓN CO IPC DE 2018.Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 15% correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desplazamento, manutención e aloxamento a que houbere lugar
  2. Axudante/a de camareiro1023,06
  3. Camareiro/a1053,761074,84
  4. SECCIÓN 7ª TABERNAS QUE NON SERVEN COMIDAS
  5. Axudante/a de camareiro1140,501103,371076,781163,311125,431098,32
  6. Camareiro/a1165,181119,251090,951188,481141,641112,77
  7. Xefe/a de restaurante ou sala1209,481154,651106,831233,671177,751128,96
  8. Axudante de cociña1062,671053,761053,761083,931074,841074,84
  9. Cociñeiro/a1113,951063,231053,761136,231084,501074,84
  10. 3 TAZAS2 TAZAS1TAZA3 TAZAS2 TAZAS1TAZA
  11. SECCIÓN 5ª CAFETERIA
  12. 1163,451186,72Conductor/a equipo cateringPreparador/a restauración modernaAxudante/a de camareiro
  13. 1207,701231,85Camareiro/a
  14. Xefe/a de restaurante ou sala1251,961277,00
  15. Axudante de cociña1077,711099,26
  16. Axudante de cociña1062,671039,661025,481016,631016,631083,931060,461045,991036,971036,97
  17. Cociñeiro/a1207,701231,85
  18. Xefe/a de cociña1340,411367,22
  19. CATERING
  20. Axudante/a de camareiro1062,671039,661025,481025,481025,481083,931060,461045,991045,991045,99
  21. Camareiro/a1140,501082,311052,071041,381039,661163,311103,961073,111062,211060,46
  22. Xefe/a de restaurante ou sala1224,981115,501076,781051,671051,671249,481137,811098,321072,711072,71
  23. SECCIÓN 3ª RESTAURANTES CASAS DE COMIDAS E TABERNAS QUE SERVEN COMIDAS
  24. LUXOPRIMEIRASEGUNDATERCEIRACUARTA
  25. Xefe/a de cociña1224,981115,761067,961039,661039,661249,481138,071089,321060,461060,46
  26. táboas salariais dos anos 2017 e 2018 (quedando as táboas salariais do ano 2018 pendentes de revisión do IPC)
  27. Cociñeiro/a1113,951064,391027,181023,101023,101136,231085,681047,721043,561043,56