1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 19.–Porcentaxe de fixos nas empresas.Establecese como obligatorio nas empresas a seguinte porcentaxe de traballadores que deberán estar contratados como fixos naquelas, sempre e cando na empresa na que os traballadores no que exercen habitualmente a sua actividade laboral esté aberto ao público un ano:* Empresas de 1 a 5 traballadores: un traballador fixo.